Tehnika koju koristimo

Tehnika površinske zaštite metalnih površina plastificiranjem, zasniva se na principu elektrostatskog prijanjanja boje u prahu na metalnu površinu. Postupak plastificiranja započinje pripremom materijala, koji uključuje odmaščivanje i čišćenje od prašine, korozije i ostatne boje. Na očišćenu površinu metala nanosi se plastika u prahu elektrostatskim prijanjanjem na metalnu površinu suprotnog naboja, nakon čega slijedi polimerizacija praha, odnosno pečenje na temperaturi od 160 do 200 stupnjeva Celzijusovih.
Nakon dvadeset minutnog procesa u našim pećima za plastificiranje dimenzija 180 x 95 x 350 cm + cca 2-3%, na metalnim površinama je ravnomjerno raspoređen zaštitni sloj, čime je metal dugoročno zaštićena od korozije i štetnih vanjskih utjecaja te spreman za pakiranje i isporuku. Plastificiranje epoxy poliesterom, zadovoljava i najviše zahtjeve antikorozivne zaštite i dekoracije metalnih površina.